đánh máy vi tính

Cách phân biệt giữ Accomplish và Perform

 www.dichthuatcongchunggiare.com

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt các từ accomplish, perform. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Á Đông đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hữu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó dùng đúng,  chính xác những từ dễ gây nhầm lẫn này. Chúng tôi khuyên học viên hãy dùng tài liệu  này cùng với các từ điển Anh-Anh khác như Oxford, Cambridge sẽ là hành trang không thể thiếu cho những ai muốn nắm vững cách dùng từ tiếng Anh cho dù ở bất kỳ tình huống nào.

phan biet cach dung accomplish, perform
Phân biệt cách dùng accomplish, perform
Phân biệt cách dùng accomplish, perform

–    Soldiers must perform their duties without asking questions.

Binh lính phải thi hành nhiệm vụ mà không được hỏi han gì.

(Không dùng *accomplish*)

(= do a task, a service thực hiện một nhiệm vụ, một dịch vụ)

–    Churchill accomplished a great deal while he was Prime Minister.

Churchill đã làm được nhiều điều trong khi ông làm thủ tướng.

(Không dùng *performed*)

(= succeeded in doing thành công trong việc gì)

NHẬN XÉT ()