đánh máy vi tính

Cách phân biệt Must và Have to

 www.dichthuatcongchunggiare.com

Cả hai trợ động từ này được sử dụng để nói về nghĩa vụ (những việc mà bạn được yêu cầu thực hiện), nhưng ý nghĩa và cách sử dụng của chúng có một ít khác biệt.

Must thường được sử dụng để diễn tả những nghĩa vụ mà người nói cảm thấy là cần thiết. Ví dụ, khi Paul nói rằng "you must try some" (bạn phải thử chúng) và "we must do this again" (chúng ta phải thực hiện việc này lần nữa)
Have to thường được sử dụng để diễn tả những nghĩa vụ mà đến từ bên ngoài: một người hoặc một tổ chức khác đã lập ra luật mà chúng ta được yêu cầu làm theo. Vì thế khi Alice nói rằng "I have to work a night shift next weekend" (tôi phải đi làm ca đêm vào ngày cuối tuần tới) cô ta đang nói về một nghĩa vụ mà được giao cho cô bởi người sếp.
Must
Trong thì hiện tại, must không thay đổi với tất cả đại danh từ
I must
you must
he/she/it must
we must
you must
they must
Must được theo sau bởi một động từ chính (động từ nguyên mẫi không có "to")
I must eat more fruit. It's good for me.
Tôi phải ăn nhiều trái cây hơn. Chúng rất tốt cho tôi.
You must go and see the new Will Smith movie. You'll love it!
Bạn phải đi xem bộ phim Will Smith mới. Bạn sẽ thích nó!
We must remember to thank them for the lovely gift.
Chúng ta phải nhớ cảm ơn họ về món quà dễ thương này.
Have to
Trong thì hiện tại, have to không thay đổi đối với tất cả đại danh từ, nhưng nó trở thành has totrong ngôi thứ ba.
I have to
you have to
he/she/it has to
we have to
you have to
they have to
Have to được theo sau là một động từ chính (nguyên mẫu không có "to")
I have to submit this assignment by 3pm tomorrow.
Tôi phải nộp bài tiểu luận này trước 3 giờ chiều ngày mai.
She has had three heart attacks, so now she has to have an operation.
Cô ta đã có 3 lần đau tim, vì thế cô phải có cuộc giải phẩu.
You have to use the back door in the evenings; the front door is locked at 5pm.
Bạn phải sử dụng cửa sau vào buổi tối, cửa trước được khóa vào lúc 5 giờ chiều.
NHẬN XÉT ()