đánh máy vi tính

Chú ý khi sử dụng equipment

 www.dichthuatcongchunggiare.com

Một từ hay bị dùng sai là 'equipment'. Lý do là khi dịch ra tiếng Việt, từ equipment nghĩa là 'thiết bị', và cứ có cái gì đó 'thiết bị' là nhiều bạn lại lôi từ này ra dùng. Tuy vậy, theo định nghĩa của từ điển Oxford thì:
equipment = "the things that are needed for a particular purpose or activity" (những thứ cần thiết cho một mục đích hoặc một hành động cụ thể nào đó).
Ví dụ:
- office equipment = những vật dụng như bấm ghim, giấy, bút... sử dụng trong công việc.
- kitchen equipment = dao, kéo, thớt... sử dụng trong việc bếp núc.
- electrical equipment = bút thử điện, băng dính điện, và những thứ cần cho công việc liên quan đến điện đóm.
Như vậy, những thứ như "TV, Radio, Smart phones" không phải là equipment, và mọi người nên để ý để tránh viết bị sai.
NHẬN XÉT ()