đánh máy vi tính

Kỹ năng dịch thuật

Kỹ năng cần có của người dịch thuật
·         Công việc dịch thuật đòi hỏi ở người dịch nhiều kỹ năng. Trước hết, đó là trình độ ngôn ngữ (cả ngôn ngữ nguồn- tiếng Anh và ngôn ngữ đích- tiếng Việt) phải cao. Ngoài ra, người dịch còn phải có vốn sống phong phú, kiến thức sâu rộng. Và một điều nữa, cũng như mọi ngành nghề khác, người dịch phải có thái độ cầu thị, không ngừng học hỏi để trau dồi, nâng cao trình độ của mình; làm việc nghiêm túc cẩn trọng, chỉ một thoáng lơ là bất cẩn là xảy ra sai sót, đôi khi sai một li đi một dặm.
 www.dichthuatcongchunggiare.com

·         Dịch Anh-Việt là hoạt động chuyển đổi cách diễn đạt giữa hai ngôn ngữ Anh, Việt. Vì vậy, cả tiếng Anh  tiếng Việt đều quan trọng như nhau. Nếu tiếng Anh kém sẽ ảnh hưởng đến khả năng hiểu nguyên bản (trong dịch Anh sang Việt) và khả năng diễn đạt (trong dịch Việt sang Anh). Nếu kỹ năng diễn đạt tiếng Việt không tốt sẽ làm giảm chất lượng bản dịch.
     Một người dịch giỏi phải có kiến thức về mọi mặt. Đây là một đặc thù của công việc dịch thuật. Ngoại trừ một số ít người dịch chỉ dịch tài liệu chuyên về một ngành nghề nào đó, còn lại đa số những người làm công tác dịch thuật phải tiếp xúc với các tài liệu thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như chính trị, văn hóa, kinh tế, khoa học kỹ thuật… .
Nếu người dịch không có kiến thức sâu rộng thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn, chất lượng dịch cũng bị ảnh hưởng không ít.
Ví dụ: khi dịch tin tức thời sự, người dịch cần nắm vững tình hình trong nước và quốc tế; dịch tài liệu thương mại, người dịch cần có những hiểu biết về giao dịch thương mại và từ vựng chuyên ngành. Đương nhiên, yêu cầu người dịch hiểu biết rành rẽ mọi mặt trong đời sống xã hội là không thực tế, đó là một yêu cầu quá cao đối với người dịch. Nhưng chuẩn bị các từ vựng chuyên ngành, các kiến thức liên quan đến tài liệu mà mình sắp dịch là việc rất nên làm đối với người dịch. Kiến thức càng rộng thì càng có lợi cho công việc dịch thuật.
Những kỹ năng cần thiết của Phiên dịch tiếng Trung HoaPhiên dịch tiếng Nhậtphiên dịch tiếng pháp, phiên dịch tiếng anh trong thời đại công nghệ số.


NHẬN XÉT ()