đánh máy vi tính

Hướng dẫn cách trộn văn bản trong Word 2007/2010

Cách trộn văn bản trong Word 2007/2010
Chọn thẻ Mailing > Start Mail Merge > Step by Step Mail Merge Wizard
Tiếp theo, thực hiện lần lượt theo các bước sau:

Xuất hiện cửa sổ New Address list, chọn Customize Columns
Tại cửa sổ Customize Address List, ta có thể thay đổi một số dữ liệu
  •         Add: Thêm trường
  •         Delete: Xóa các trường có sẵn
  •         Rename: Đổi tên trường có sẵn
Sau đó bạn điền thông tin cơ bản, ví dụ như sau:
  •         New Entry: Thêm dòng mới
  •         Delete Entry: Xóa dòng
Sau khi điền xong thông tin, chọn OK, xuất hiện cửa sổ dưới đây, đặt tên cho file rồi chọn Save
Sau đó, tại cửa sổ Mail Merge Recipients, chọn OK
Tiếp theo:
Chọn More items, xuất hiện bảng Insert Merge Field, ta chọn Insert vào các mục đã thiết kế, cuối cùng sau khi đãInsert vào vị trí đúng, chọn Next: Preview your letters, ví dụ như sau:
Cuối cùng, sau khi đã chèn xong như hình trên, ta tiếp tục chọn Next: Complete the merge
Tại thẻ Mailing > Finish & Merge > Edit Individual Documents > xuất hiện cửa sổ Merge to New Document > All > OK
 
NHẬN XÉT ()