đánh máy vi tính

Hướng dẫn chia cột có đường kẻ ở giữa trong word

Đầu tiên bạn chọn vùng văn bản cần chia cột, sau đó chọn Tab Page Layout, chọn tiếp mục Columns và chọn More Columns ở cuối cùng.

chia cột trong word

Cửa sổ Columns hiện ra sẽ có các thông số như sau cho bạn lựa chọn:

1. Number of Columns: Số hàng chia văn bản
2. Width, Spacing: Độ rộng của cột và khoảng trống giữa cột
3. Line between: Tích vào để hiển thị đường kẽ ngăn cách giữa các cột và ngược lại không tích vào đó thì không hiển thị các đường kẻ
chia cột trong word
Thiết lập xong các thông số trên trong cửa sổ Columns bạn nhấn ok và xem kết quả có như mong đợi không nhé
cách chia cột trong word
NHẬN XÉT ()