-->
đánh máy vi tính

Cách phân biệt từ dễ nhầm lẫn Altogether và All together

Altogether: hoàn toàn, toàn bộ, tổng cộng
All together: cùng nhau

- Altogether: là trạng từ dùng để nhấn mạnh việc gì đã chấm dứt hoàn toàn hoặc thực hiện trọn vẹn.
E.g: The room was so noisy and the silence stopped altogether.
Căn phòng rất ồn ào và sự im lặng chấm dứt hoàn toàn.

- “altogether” cũng được dùng để nhấn mạnh tính chất của người hoặc vật.
E.g: Their characters are altogether different.
Tính cách của họ hoàn toàn khác nhau.

- “altogether”: dùng để tổng kết việc đang bàn luận và đi đến đánh giá cuối cùng.
E.g: Altogether, there must have been thousands of people on the square.
Tổng cộng phải có đen hàng nghìn người ở quảng trường.

- All together: dùng để nói rằng một nhóm người hay vật ở bên nhau và cùng làm việc gì với nhau.
E.g: He recalled the days when his whole family was all together.

Anh ấy nhớ lại những ngày khi cả gia đình anh quây quần bên nhau.
NHẬN XÉT ()