đánh máy vi tính

Phân biệt sự khác nhau giữa Accuse và Charge

♦ Accuse: tố cáo, cáo giác
Charge: buộc tội, kết tội
- Accuse: tố cáo ai đó đã làm gì sai trái, vi phạm pháp luật và phải đưa ra toà.
♦ He was accused of stealing the bicycle.
Anh ta đã bị tố cáo ăn cắp xe đạp.
 - Charge: dùng khi kết tội ai đã phạm tội sau khi có đủ bằng chứng cáo buộc họ. Bên cạnh đó, “charge” còn được dùng để kết tội một người đã không hoàn thành bổn phận của mình hay dối trá về chuyện gì.
- Even some senior officials were arrested and charged with corruption.
Thậm chí một số quan chức cấp cao đã bị bắt và bị kết tội tham nhũng.
NHẬN XÉT ()