đánh máy vi tính

Phân biệt sự khác nhau giữa Ache, Hurt và Pain

Ache, hurt, pain: đau nhức, đau đớn
- Ache: cảm thấy đau âm ỉ, đau không dứt
♦ My head aches.
Tôi bị đau đầu.
- Hurt: cảm thấy đau, có thể là do một vết thương
♦ My head hurts.
Đầu tôi đau.
- Pain: cảm thấy đau lòng
♦ It pains me to recall my schooldays.
Nhắc lại những ngày còn đi học làm tôi đau lòng.
NHẬN XÉT ()