đánh máy vi tính

Phân biệt sự khác nhau giữa Anniversary và Birthday

- Anniversity: là ngày người ta nhớ đến việc đã xảy ra cùng ngày năm trước.

E.g: The old couple celebrated their fifty-seventh aniversity of their wedding in a luxurious hotel.
Đôi vợ chồng già tổ chức kỉ niệm lần thứ năm bảy năm ngày cưới của họ trong một khách sạn sang trọng.

- Birthday: dùng để chỉ ngày sinh nhật của ai đó.

E.g: She received a lot of gifts on her birthday.
Cô ấy nhận được nhiều quà vào ngày sinh nhật.
NHẬN XÉT ()