đánh máy vi tính

Phân biệt sự khác nhau giữa Ashamed và Embarrassed như nào?

Ashamed: hổ thẹn, xấu hổ Embarrassed: bối rối
- Ashamed: dùng khi nói về một người cảm thấy hổ thẹn, lúng túng về ai hoặc cái gì vì đã làm điều gì đó sai trái hoặc điều mà nhiều người khác không chấp nhận, đặc biệt là về mặt đạo đức.
E.g: You should feel ashamed of yourself for telling such lies.
Cậu phải xấu hổ với chính mình vì đã nói dối như thế.

- Embarrassed: dùng khi ai đó cảm thấy khó chịu vì đã cho rằng mình đã làm điều gì ngớ ngẩn khiến người khác sẽ cười hoặc phê phán khi họ phát hiện ra điều đấy.
E.g: I was embarrassed by his comments about my clothes.

Tôi cảm thấy ngượng ngùng vì những lời bình phẩm của anh ta về quần áo của tôi.
NHẬN XÉT ()