-->
đánh máy vi tính

Phân biệt Assignment và Assignation

Assignment: việc được giao
Assignation: cuộc hẹn gặp

- Assignment: nhiệm vụ hay bổn phận đã được giao cho ai, thường là do một người chủ hay giáo viên.
E.g: Your next assignment will be to find these missing persons.
Nhiệm vụ sắp tới được giao cho anh sẽ là tìm kiếm những người mất tích đó.

- Assignation: là một từ cổ dùng để chỉ cuộc gặp gỡ lén lút thường là giữa hai người yêu nhau.
E.g: The couple had made the assignation on the beach.

Cặp tình nhân bí mật gặp nhau trên bãi biển.
NHẬN XÉT ()