đánh máy vi tính

Các tháng trong tiếng Anh: Tên, cách đọc, viết tắt, các tháng bằng tiếng Anh

Các tháng trong tiếng Anh: Tên, cách đọc, viết tắt, các tháng bằng tiếng Anh month in year

Với mỗi tháng trong năm trong tiếng Việt thì cũng tương ứng có 12 tháng trong năm bằng tiếng Anh. Tuy nhiên không giống như các tháng được đọc theo các con số trong tiếng Việt. 12 tháng trong tiếng Anh có những cái tên khác nhau và bạn nên phải ghi nhớ, vì đây là những từ căn bản trong tiếng Anh.Các tháng trong tiếng Anh: Tên, cách đọc, viết tắt


Dưới đây là danh sách 12 tháng, viết tắt, và số ngày trong tháng

ThángTháng trong tiếng AnhViết TắtSố ngày trong tháng
Tháng 1JanuaryJan31
Tháng 2FebruaryFeb28 or 29
Tháng 3MarchMar31
Tháng 4AprilApr30
Tháng 5MayMay31
Tháng 6JuneJun30
Tháng 7JulyJul31
Tháng 8AugustAug31
Tháng 9SeptemberSep30
Tháng 10OctoberOct31
Tháng 11NovemberNov30
Tháng 12DecemberDec31
Theo vforum.vn
NHẬN XÉT ()