đánh máy vi tính

CÁC BƯỚC CĂN CHỈNH LỀ TRONG VĂN BẢN WORD 2013/2007/2003

HƯỚNG DẪN CĂN CHỈNH LỀ TRONG VĂN BẢN WORD 2013/2007/2003
Với Word 2013
Bước 1: Bạn thay đổi đơn vị đo trong word sang centimet bằng cách vào File  >  Options :

Bước 2: Bạn vào Advance > Display. Ở mục Show measurements in units of bạn chọn đơn vị đo là Centimeters:
Bước 3: Bạn vào Page Layout > Margins > Custom Margins :
Bước 4: Bạn nhập các thông số để căn lề như bạn muốn vào các ô tương ứng:
Với Word 2007
Bước 1: Bạn  thay đổi đơn vị đo trong word sang centimet bằng cách vào Office Button  > Word Options :
Bước 2: Bạn vào Advance > Display. Ở mục Show measurements in unitsof bạn chọn đơn vị đo là Centimeters:
Bước 3: Bạn vào Page Layout > Margins > Custom Margins :
Bước 4: Bạn nhập các thông số để căn lề như bạn muốn vào các ô tương ứng:
Với Word 2003
Bước 1: Bạn thay đổi đơn vị đo trong Word sang Centimet bằng cách vào Tool > Options... :
Bước 2: Bạn vào tab General rồi chọn đơn vị đo Centimeters như hình:
Bước 3: Bạn vào File > Page Setup :
Bước 4: Bạn nhập các thông số để căn lề như bạn muốn vào các ô tương ứng:
NHẬN XÉT ()