đánh máy vi tính

NHẬN ĐÁNH THUÊ VĂN BẢN, BẢN VẼ CƠ KHÍ 2D, 3D - LIÊN HỆ: 0986.832.958

 đánh tài liệu thuê giá rẻ

NHẬN ĐÁNH VĂN BẢN THUÊ, NHẬN VẼ CÁC BẢN VẼ CƠ KHÍ AUTOCAD, DỰNG HÌNH 3D TỪ BẢN VẼ 2D BẰNG SOLIDWORKS

1. ĐÁNH VĂN BẢN, CHUYỂN VĂN BẢN TỪ NHIỀU NGUỒN TÀI LIỆU KHÁC NHAU
- Từ tài liệu, sách vở sang định dạng MS WORD
- Từ các file PDF, hình ảnh, file scan sang file MS WORD
- Từ nội dung trên mạng internet, từ báo, từ các tài liệu trên internet sang MS WORD
- Đánh máy vi tính, gõ thuê văn bản từ các audio, các file âm thanh từ video

2. CHỈNH SỬA VĂN BẢN, CHỈNH SỬA LUẬN VĂN, BÁO CÁO
- Định dạng văn bản theo như các biểu mẫu quy định của Tốt nghiệp, Luận văn.
- Định dạng đánh số thứ tự trang
- Đánh văn bản lại, kiểm tra lỗi chính tả trong văn bản.
- Tạo mục lục tự động, dễ dàng chuyển tới các mục có sẵn trong word
- Canh dòng, khoảng cách chữ, định dạng lại vị trí của hình ảnh, điều chỉnh canh lề trái lề phải,..

3. VẼ CÁC BẢN VẼ CƠ KHÍ AUTOCAD, DỰNG HÌNH 3D TỪ BẢN VẼ 2D BẰNG SOLIDWORKS
- Nhận vẽ các bản vẽ cơ khí bằng autocad, các bản vẽ chi tiết, bản vẽ lồng phôi, bản vẽ đồ án cơ sở thiết kế máy, hộp giảm tốc…
- Dựng hình 3d từ các bản vẽ cơ khí 2d bằng Solidworks…

4. HÌNH THỨC LÀM VIỆC ĐÁNH VĂN BẢN, ĐÁNH MÁY VI TÍNH
- Trong văn bản có biểu đồ, hay công thức phức tạp thì thêm 1000đ trên một hình vẽ hay công thức văn bản phức tạp.
- Văn bản là tiếng anh thì thêm 1000đ/ 1 trang A4
- Văn bản là các vẽ Flowchar, vẽ autocad, thiết kế hình ảnh thì được tính riêng trên hình vẽ có biểu đồ cần đánh máy
- Văn bản được định dạng theo trang A4 một mặt, font size 13, dãn dòng 1.5 line, canh lề 2.54 x 4 cạnh, Font time new roman hoặc vni – time

LIÊN HỆ: MR. TÂM – SĐT: 0986.832.958
E-MAIL: DICHTHUATDAIVIET68@GMAIL.COMNHẬN XÉT ()