đánh máy vi tính

Dịch Tiếng anh pháp lý giá rẻ

 www.dichthuatcongchunggiare.com


Chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn môt số thuật ngữ tiếng Anh pháp lý. Hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích cho các bạn yêu thích môn dịch thuât tiếng anh đặc biệt là tiếng anh chuyên nghành pháp lý

Dịch tiếng anh
English translation
bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được cơ quan … xác nhận
copy of business registration certificate certified by…
tên thương nhân nước ngòai (doanh nghiệp du lịch)
Appelation of foreign trader (foreign tourist enterprise)
vốn điều lệ
 Regulation capital
lĩnh vực họat động chính
 the main operation scope
tóm tắt quá trình họat động
summary of the operation process
trong quá trình hoạt động
 During the course of its operation
Điều lệ Cty TNHH
Dead of association
Điều lệ Doanh nghiệp Liên doanh
Charter of Joint Venture Enterprise
Điều lệ hiệp hội, công ty
Articles of association; By-law Articles
Điều lệ thành lập Cty
Memorandum of association
Báo cáo quyết tóan
Finalization Report
UBND Tỉnh/ Thành phố
the People’s Committee of Province/ City..
Chủ tịch UBND Tp.HCM
the President of People’s Committee of HCMC
Bộ Kế Họach Đầu Tư
The Ministry of Planning and Investment
Sở KHĐT
Department of Planning and Investment
Bộ Thương Mại
The Ministry of Trade
Sở Thương mại
Department of Trade
Phòng đăng ký KD
Business Registration Office
Giấy chứng nhận ĐKKD
Business Registration Certificate
Giấy chứng nhận đăng ký họat động
Operation Registration Certificate
Giấy phép TL Cty
License for establishment of company
Ngành, nghề KD
Main business lines
Vốn điều lệ
Regulation Capital
NHẬN XÉT ()