-->
đánh máy vi tính

Đơn xin cấp thẻ đọc sách

 KÍCH VÀO ĐÂY TẢI MẪU VỀ.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10/11/2020

 

ĐƠN XIN CẤP THẺ ĐỌC SÁCH

Kính gửi: Thư viện Trường Tiểu học Thăng Long

Em tên là: Hoàng Mai Hương

Sinh ngày: 12/6/20xx

Nơi ở: Số 10, Ngõ 02 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Học sinh lớp: 3B Trường Tiểu học Thăng Long

Em làm đơn này xin đề nghị Thư viện cấp cho em thẻ đọc sách năm học 2020-2021.

Được cấp thẻ đọc sách, em xin hứa thực hiện đúng mọi quy định của thư viện.

Em xin trân trọng cảm ơn.

Người làm đơn

(Kí và ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT ()